СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "mergers and acquisitions"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "mergers and acquisitions"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Арцад, Мөнхбаяр (2021-06-24)
    Манай улсын хувьд компаниуд хангалттай зах зээл дээр нэг төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд нэгдэж үр ашигаа дээшлүүлэх боломжтой байдаг. Нэгдсэнээр одоогийн зах зээл дээрээ илүү том байр суурийг эзэлж, үйл ажиллагаагаа ...