СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "medium enterpriceses of mongolia"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "medium enterpriceses of mongolia"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Баатар, Ившинхорол (2016-06-22)
    “Монгол улсын дунд хэмжээтэй аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн гадаад, дотоод эх үүсвэрийн удирдлага” сэдэвт энэхүү дипломын ажил нь Монгол улсад үйл ажиллагаагаа идэвхитэй явуулж байгаа дунд хэмжээтэй аж ахуйн нэгжүүдийн ...