СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "machine learning"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "machine learning"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Батсайхан, Элдэв-Очир (2019-12-01)
    Хөрөнгийн зах зээлийг урьдчилан таамаглах маш хэцүү байдаг. Зах зээлийн чиг хандлага, эрэлт-нийлүүлэлтийн харьцаа, дэлхийн эдийн засаг, олон нийтийн санаа бодол, санхүүгийн мэдээлэл, орлого, түүхэн үнэ гэх мэт хувьцааны ...