СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "financial sources management"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "financial sources management"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Баатар, Ившинхорол (2016-06-22)
    “Монгол улсын дунд хэмжээтэй аж ахуйн нэгжийн санхүүгийн гадаад, дотоод эх үүсвэрийн удирдлага” сэдэвт энэхүү дипломын ажил нь Монгол улсад үйл ажиллагаагаа идэвхитэй явуулж байгаа дунд хэмжээтэй аж ахуйн нэгжүүдийн ...