СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "enterprise value"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "enterprise value"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: