СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "data envelopment analysis, DEA"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "data envelopment analysis, DEA"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: