СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "black-scholes"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "black-scholes"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Эрдэнэбаатар, Энх-Үйлс (2019-06-26)
    Since the first organized exchange in derivatives market was established, derivatives have been capturing huge attention as a tool to transfer and hedge risks. As long as current global derivatives market has already ...