СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "UXD, хэрэглэгчийн үйлдлийн загварчлал, цахим худалдаа, хэрэглэгдэхүйц байдлын үнэлгээ"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "UXD, хэрэглэгчийн үйлдлийн загварчлал, цахим худалдаа, хэрэглэгдэхүйц байдлын үнэлгээ"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: