СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Treasure ресторан"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Treasure ресторан"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Жаргалсайхан, Солонго (2016-02-25)
    Зах зээлийн орчны бүрэн шинжилгээ судалгаанд тулгуурлан өвөрмөц шийдэл тохилог орчин бүхий дээд зэрэглэлийн "Treasure" рестораныг байгуулах иж бүрэн бизнес төлөвлөгөө юм.