СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Technology acceptance model (TAM), Buying behavior"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Technology acceptance model (TAM), Buying behavior"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: