СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "TOWS шинжилгээ"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "TOWS шинжилгээ"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Цогтбаатар, Рагчаасүрэн (2016-02-16)
    Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь АЭРО зочид буудлын гадаад болон дотоод орчны шинжилгээ хийн, түүнд тулгуурлан стратеги хувилбарыг боловсруулах, тулгамдаж буй асуудлуудыг үнэлэх, үйл ажиллгаа бизнес төлөвлөгөө боловсруулах юм.