СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "SCRM"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "SCRM"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Ганхуяг, Мөнх-Орги (2016-06-08)
    Хэрэглэгчтэй харилцах удирдлага болон сошиал хэрэглэгчтэй харилцах удирдлагын онолыг харьцуулах судлах замаар, үүрэн холбооны компаниудын хэрэглэгчтэй харилцах удирдлагын тулгамдсан асуудлуудыг тодорхойлж, цаашид сошиал ...