СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Over The Top /OTT/ платформ, Хэрэглэгчийн замналын зураглал, Хэрэглэгчийн хэрэглээний туршлага, Мэдрэгч цэгүүд, Сэтгэл ханамж"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Over The Top /OTT/ платформ, Хэрэглэгчийн замналын зураглал, Хэрэглэгчийн хэрэглээний туршлага, Мэдрэгч цэгүүд, Сэтгэл ханамж"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Баасгай, Баярцэцэг (2022-07-04)
    Энэхүү дипломын ажлын хүрээнд хэрэглэгчдийн хэрэглээ болон зан төлөвт гарч буй дээрх өөрчлөлтүүдэд тулгуурлан OTT платформ хэрэглэгчдийн замналын зураглалыг гаргасан бөгөөд ингэхдээ нийт 6 бүлэг асуултаар 394 респондентоос ...