СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "OTC market"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "OTC market"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Батхүү, Жаргалмаа (2022-06-24)
    Энэхүү судалгааны ажил нь онолын хэсэг, Монгол улсын биржийн бус зах зээлийн өнөөгийн байдал, эрх зүйн зохицуулалт, судалгаа шинжилгээний хэсэг гэсэн гурван бүлэгтэй. Онолын хэсэгт биржийн бус зах зээлийн үүсэл хөгжил, ...