СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Neural network"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Neural network"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: