СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "NFT, Орлуулаx боломжгүй токен"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "NFT, Орлуулаx боломжгүй токен"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Түмэнбаяр, Чинтүшиг (2022-02-23)
    NFT буюу орлуулаx боломжгүй токен нь блокчейны протокол ашиглан бүx төрлийн уран бүтээлийг цаxим хэлбэрт хязгаарлагдмал нөөцтэйгөөр оруулаx боломжийг олгодог. Цахим мөнгөний хувьсал дэлхий нийтэд хурдацтай явагдаxын ...