СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Loss aversion"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Loss aversion"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Отгонбаяр, Энхбилгүүн (2015-02-03)
    Уламжлалт эдийн засагт оролцогчдыг рационал шийдвэр гаргадаг гэж үздэг гэвч энэ нь бодит байдалтай нийцдэггүй. Энэ байдлыг анзааран 1980-н онд эдийн засгийн салбар шинжлэх ухаан болох “Үйл хөдлөлийн эдийн засаг” буюу ...