СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "LOOK TV, аппликейшн, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, үйлчилгээний чанар, E-SERVQUAL."

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "LOOK TV, аппликейшн, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж, үйлчилгээний чанар, E-SERVQUAL."

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Төмөр, Номуунаа (2022-02-23)
    Аливаа бизнесийн байгууллагын хувьд үйлчилгээний чанар, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарын орчин үеийн чиг хандлагыг илэрхийлдэг бөгөөд жинхэнэ хэрэглэгчид төвлөрсөн менежмент болон соёлыг ...