СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Job satisfaction Leadership, autocratic, democratic,"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Job satisfaction Leadership, autocratic, democratic,"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Баатар, Мөнхзаяа (2017-06-10)
    Судалгааны ажлын зорилго нь манлайллын болон ажлын сэтгэл ханамжийн тухай онол, хандлагуудыг академик түвшинд судалж Суруга Монгол ХХК- ийн ажилтнуудын ажлын сэтгэл ханамжийн түвшинг асуулгын аргаар хэмжиж, удирдлагын ...