СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Fine jewelry, Fashion jewelry, Fast fashion, The offline Landscape, Hybrid consumption, Branded products, Unbranded products, Monobrand, Multi-Brand, Product development lifecycle"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Fine jewelry, Fashion jewelry, Fast fashion, The offline Landscape, Hybrid consumption, Branded products, Unbranded products, Monobrand, Multi-Brand, Product development lifecycle"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Энх-Амгалан, Түвшинбаяр (2017-06-28)
    Хэрэглэгчийн анкетан асуулга, ярилцлагын арга мөн байгууллагын ярилцлага, ажиглалтын судалгаа явуулсны дагуу эмэгтэйчүүдийн гоёл чимэглэл тэр дундаа ээмэг, бөгжний зах зээлийн судалгааг хийсэн бөгөөд энэ чиглэлээр ...