СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Financial Planning. sales forcast, dealer company, new car sales, regression analysis"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Financial Planning. sales forcast, dealer company, new car sales, regression analysis"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: