СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "FCFF simulation"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "FCFF simulation"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: