СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Economic value added"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Economic value added"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Шархүү, Цацрал (2016-06-08)
    Бизнесийн байгууллагын зорилгыг ашгийг хамгийн дээд түвшинд хүргэх гэж тодорхойлдог байсан үе өнгөрч тухайн бизнесийн хөрөнгийн үнэ цэнийг хамгийн дээд түвшинд хүргэх нь гэж тодорхойлдог болсон. Компанийн үнэ цэнэ хамгийн ...