СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "EI,EQI"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "EI,EQI"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Алтанхуяг, Ариунаа (2023-05-18)
    Энэхүү судалгааны гол сэдэв нь сэтгэл хөдлөлийг ухаалгаар удирдах ур чадварыг заах нь хэрхэн сэтгэл хөдлөлийн чадамжинд нөлөөлж байгаа тухай юм. Судалгаанд хамрагдсан бүлэг нь Нийслэлийн ЧДЭМТ-д ажиллаж байгаа эмч ажилчид ...