СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Deep learning"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Deep learning"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: