СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "CEO, CEOB, IPO, PRE-IPO, Компанийн брэнд, Хувьцаа, Хөрөнгө оруулагч, Компанийн дүр төрх, Шийдвэр гаргалт, Хөрөнгийн зах зээл, Брэндинг,"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "CEO, CEOB, IPO, PRE-IPO, Компанийн брэнд, Хувьцаа, Хөрөнгө оруулагч, Компанийн дүр төрх, Шийдвэр гаргалт, Хөрөнгийн зах зээл, Брэндинг,"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: