СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "CAPM загвар, бета коэффициент, эрсдэлийн шагнал, Фама-Фрэнчийн загвар"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "CAPM загвар, бета коэффициент, эрсдэлийн шагнал, Фама-Фрэнчийн загвар"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Төрмандах, Урандарь (2015-01-21)
    Хөрөнгө оруулагчид өгөөж ихтэй, эрсдэл бага хөрөнгө оруулалтыг эрэлхийлдэг бол бизнесийн байгууллагууд урт хугацаатай, зардал багатай хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг хайж байдаг. Гэсэн ч бүгд хүссэн үр дүндээ хүрч чаддаггүй. ...