СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "CAPM загвар, Фама Френчийн загвар, Макро эдийн засгийн олон хүчин зүйлийн загвар, Build-up загвар, шаардлагатай өгөөж, арилжааны банк, хөрөнгө оруулалт"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "CAPM загвар, Фама Френчийн загвар, Макро эдийн засгийн олон хүчин зүйлийн загвар, Build-up загвар, шаардлагатай өгөөж, арилжааны банк, хөрөнгө оруулалт"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Буяндалай, Баярцэцэг (2021-06-21)
    Банкны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлтөөр нөлөө бүхий арилжааны банкнууд 2022 оны 6-р сарын 30-ы өдрөөс өмнө олон нийтэд хувьцаагаа санал болгох үүргийг монгол банкнаас арилжааны банкнуудад хүргүүлсэн билээ. Энэхүү шаардлагын ...