СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "CAPM, эрсдэл, өгөөж, хөрөнгийн үнэлгээ"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "CAPM, эрсдэл, өгөөж, хөрөнгийн үнэлгээ"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Батбилэг, Санжаа (2020-07-03)
    Үнэлгээнд оруулах өгөгдлийн урт болон давтамж нь бета коэффициентын үнэлгээнд ихээхэн нөлөөлдөг байна. Энэ хугацаа болон давтамжийг буруу сонгон авснаас болж бета коэффициент буруу үнэлэгдэх, цаашлаад үнэлгээнд ашиглагдан ...