СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Altman Z-score"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Altman Z-score"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: