СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Adizes, Ichack Adizes, Байгууллагын амьдралын мөчлөг, Амьдралын мөчлөг"

Сэдвээр Эрдмийн ажил нь харах "Adizes, Ichack Adizes, Байгууллагын амьдралын мөчлөг, Амьдралын мөчлөг"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: