СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Зохиогчоор нь Эрдмийн ажил харах "Cанжмятав, Өнөржаргал"

Зохиогчоор нь Эрдмийн ажил харах "Cанжмятав, Өнөржаргал"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Анхбаяр, Баярцэцэг (2016-02-25)
    Бизнесийн байгууллагын санхүүгийн эх үүсвэр болон зарцуулалтын ерөнхий чиг хандлагад үндэслэн, хэтийн төлөвтийг тодорхойлох, тодорхойлсон хэтийн төлөвлөлтөд үндэслэн байгууллагын санхүүгийн зорилтыг томъёолж, уг зорилтыг ...