СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Зохиогчоор нь Эрдмийн ажил харах "Bao, Quan"

Зохиогчоор нь Эрдмийн ажил харах "Bao, Quan"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Bao, Quan (2023-04-26)
    Энэхүү бүтээл нь Хятадын аж ахуйн нэгжүүдийн нөхцөл байдалтайямаронолнийцэж байгааг тодорхойлох, 2007-2020 оныг (БНХАУ-ын А-д бүртгэлтэйкомпаниуд)судалгааны объект болгон авч, гүйцэтгэх албан тушаалтны нөхөн олговрынзөрү ...