Хайлт

Харах

Миний хаяг

Бүтээлүүд

  • Зохиогч

  • Сэдэв

    • зарим иргэд яагаад өөрсдийн эцэг, эхийн намтар түүхийн талаар огт мэдэхгүй байна, угийн бичгийг хөтлөхийн өмнө зайлшгүй хийвэл зохих ажлууд,эхний удаад уншиж судлах хууль, тогтоомжуудын жагсаалтууд, заавал уншиж судлах номын жагсаалтууд,судалгаа хийж эхлэх тухай, ургийн бичгээ шинээр нээн хөтөлж байгаа бол судлах зүйлүүд, угийн бичгийн зурлага хийх, угийн бичиг хөтөлсний ач холбогдол, давуу тал. (1)
    • ... Олныг үзэх
  • Огноо

    • 2012 (1)
  • Has File(s)