СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр нь харах "asset management"

Сэдвээр нь харах "asset management"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Цэнгэл, Ингүүмэл (2019-12-21)
    Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд Монгол улсын хөрөнгийн зах зээлийг судалж түүн дотроо шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ буюу альтернатив хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүдэд хөрөнгө оруулалт хийхийг эрэлхийлэв. Ингэхдээ ХОМК-иудын ...