СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр нь харах "Working-Leser загвар, ХБКА, AIDS болон LA/AIDS загвар, өөрийн болон солбисон үнийн мэдрэмж, орлогын мэдрэмж"

Сэдвээр нь харах "Working-Leser загвар, ХБКА, AIDS болон LA/AIDS загвар, өөрийн болон солбисон үнийн мэдрэмж, орлогын мэдрэмж"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Баттулга, Солонго (2022-07-04)
    Монголчуудын хүнсний хэрэглээний хамгийн гол бүтээгдэхүүн нь малын мах бөгөөд өрхийн хүнсний зардалд эзлэх хувь хэмжээ нь бусад бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад өндөр байдаг. Хүнсний эрэлтийн параметрүүд нь бодлогын чухал ...