СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр нь харах "Western Union, телеграф сүлжээ, Монгол банк /төв банк/, Санхүүгийн зохицуулах хороо, монгол улсын төлбөр тооцооны систем, финтек, SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) дэлхийн банк хоорондын санхүүгийн теле харилцааны нийгэмлэг"

Сэдвээр нь харах "Western Union, телеграф сүлжээ, Монгол банк /төв банк/, Санхүүгийн зохицуулах хороо, монгол улсын төлбөр тооцооны систем, финтек, SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) дэлхийн банк хоорондын санхүүгийн теле харилцааны нийгэмлэг"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: