СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр нь харах "Wage distribution, Mincerian equation"

Сэдвээр нь харах "Wage distribution, Mincerian equation"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Эрдэнэбат, Анхбаяр (2019-06-27)
    Цалин бол өрх гэр, хувь хүмүүсийн орлогын ихэнх хувийг бүрдүүлдэг, тухайн эдийн засгийн агентын сайн сайхан байдалд шууд нөлөөлөгч хүчин зүйл юм. Орчин үеийн хөдөлмөрийн эдийн засгийн эцэг Жэкоб Минсерийн цалингийн ...