СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр нь харах "UXD, хэрэглэгчийн үйлдлийн загварчлал, цахим худалдаа, хэрэглэгдэхүйц байдлын үнэлгээ"

Сэдвээр нь харах "UXD, хэрэглэгчийн үйлдлийн загварчлал, цахим худалдаа, хэрэглэгдэхүйц байдлын үнэлгээ"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: