СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр нь харах "Serviced Apartment"

Сэдвээр нь харах "Serviced Apartment"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Мэргэнбаяр, Цэцэн (2017-05-25)
    Улаанбаатар хотод " serviced apartment"- буюу үйлчилгээтэй түрээсийн орон сууцны зах зээлийн төлөв байдал судалж түүнд тулгуурласан бизнес төлөвлөгөөг боловсруулахыг зорисон .