СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр нь харах "Research Subject Categories::MATHEMATICS::Applied mathematics::Mathematical statistics"

Сэдвээр нь харах "Research Subject Categories::MATHEMATICS::Applied mathematics::Mathematical statistics"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Бат-Өлзий, Оргил (Линограф, 2016-03-25)
    Шинжлэх ухааны олон салбарт нэг талаар өндөр ач холбогдолтой нөгөө талаар харьцангуй ховор тохиолддог үзэгдлүүдийг судлах шаардлага бий болдог. Экстрем утгын онол нь энэ төрлийн процессын статистик загварчлалын үндэс суурь ...