СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр нь харах "Markowitz"

Сэдвээр нь харах "Markowitz"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: