СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр нь харах "Action - Нүүдэлчин, малчдын амьдрал, зан заншлын үзмэртэй холбоотой"

Сэдвээр нь харах "Action - Нүүдэлчин, малчдын амьдрал, зан заншлын үзмэртэй холбоотой"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: