СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр нь харах "AD-AS загвар, SVAR загвар, хариу үйлдэл, вариaцын шинжилгээ"

Сэдвээр нь харах "AD-AS загвар, SVAR загвар, хариу үйлдэл, вариaцын шинжилгээ"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Ганбаатар, Саруул (2023-02-09)
    Өнөөгийн Монгол улсын нийгэмд хамгийн тулгамдаад байгаа асуудал бол инфляцын өсөлт юм. Уг асуудлыг шийдэхийн тулд инфляцад нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлж, оновчтой бодлогын арга хэрэгслүүдийг ашиглах нь чухал. ...