СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр нь харах "Aжил гүйцэтгэx алгoритм, Нягтлан Бoдox Бүртгэлийн нэр тoмьёo"

Сэдвээр нь харах "Aжил гүйцэтгэx алгoритм, Нягтлан Бoдox Бүртгэлийн нэр тoмьёo"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: