СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр нь харах ": Ажил дээрх зохисгүй зан төлөв /Deviant workplace behavior/, бүтээмжтэй холбоотой зохисгүй зан төлөв, эд хөрөнгөтэй холбоотой зохисгүй зан төлөв, бодлоготой холбоотой зохисгүй зан төлөв, хувь хүний зан авиртай холбоотой зохисгүй зан төлөв"

Сэдвээр нь харах ": Ажил дээрх зохисгүй зан төлөв /Deviant workplace behavior/, бүтээмжтэй холбоотой зохисгүй зан төлөв, эд хөрөнгөтэй холбоотой зохисгүй зан төлөв, бодлоготой холбоотой зохисгүй зан төлөв, хувь хүний зан авиртай холбоотой зохисгүй зан төлөв"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: