СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр нь харах "#Бүүсаадбол"

Сэдвээр нь харах "#Бүүсаадбол"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Цогтсайхан, Бадмаараг (2020-06-19)
    АНУ болон Монгол улсын номын зах зээлийн өнөөгийн байдал, чиг хандлагыг тодорхойлон номын онцлог, шинж чанар, тодорхой хугацааны үзүүлэлтийг авч үзэж хэвлэлийн компаниудын амжилттай нэвтрүүлсэн номын туршлага болон ...