СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр нь харах ""Нару групп" ХХК"

Сэдвээр нь харах ""Нару групп" ХХК"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Дүгэрсүрэн, Нармандах (2016-09-02)
    Уг судалгааны ажлын хүрээнд МУ-ын гэрэл зургийн зах зээлд тогтвор суурьшилтай ажиллах Нару ХХК-ийн гэрэл зургийн студийн хэрэглэгчдэд болон бусад гэрэл зургийн студийг чанартай, хямд бүтээгдэхүүнээр хангах гэрэл зургийн ...