СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Зохиогчоор нь харах "chuluuntsetseg.ts@ife.edu.mn"

Зохиогчоор нь харах "chuluuntsetseg.ts@ife.edu.mn"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Ц, Чулуунцэцэг (Докторын хөтөлбөр, 2016-01-15)
    Хятад хэл амжилттай сурахад соёлын тухай мэдлэг эзэмших явдал чухал ач холбогдолтой. Хятадын соёлын тухай оюутны мэдлэг, түүний харилцах чадварыг дээшлүүлэхийн тулд хичээлийн агуулгыг улам боловсронгуй болгох, заах аргазүйг ...