СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Зохиогчоор нь харах "chimeg2454@yahoo.com."

Зохиогчоор нь харах "chimeg2454@yahoo.com."

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Б, Оюунчимэг (Докторын хөтөлбөр, 2016-01-15)
    Бизнес, бизнесийн үйл ажиллагаа, бизнес эрхлэгч, түүний олох олз ашиг, ёс суртахуун, хувийн болон нийтийн ашиг сонирхол, өнөөгийн Монголын бизнес эрхлэгчдийн ёс суртахууны төлөв байдал, зөрчил дутагдал, бизнесийг ёс ...